Skal du i din praktik arbejde med børn under 15 år, skal virksomheden indhente en børneattest. For at virksomheden kan indhente en sådan børneattest, skal du give dem lov ved at udfylde en samtykkeerklæring. Denne samtykkeerklæring er gratis og kan downloades her (link).