Fedt at du gerne vil være klogere på, hvad den sproglige studieretning kan bruges til ude i den store verden :-)

På denne side kan du læse nogle udsagn fra et par virksomheder i Frederikshavn Kommune som eksempler på, hvor der efterspørges sproglige kompetencer på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked. Lignende behov findes naturligvis i andre sektorer og i andre kommuner.

Ligeledes kan du se nogle billeder af tidligere elever på Frederikshavn Gymnasium, som nu er i 20'erne. De fortæller om, hvorfor de i deres liv og karriere har haft god nytte af sproglige kompetencer.

Lokalt i Frederikshavn og Nordjylland har vi en lang række store arbejdspladser, som er afhængige af medarbejdere med sproglige kompetencer

”MAN Diesel & Turbo er en international virksomhed med hovedsæde i Tyskland og afdelinger i en stor del af verden, herunder en afdeling i Frederikshavn med ca. 450 ansatte. I en lang række forskellige jobs, både tekniske og administrative, har virksomheden behov for medarbejdere, der behersker fremmedsprog, samt både kender og forstår kulturforskelle mellem eksempelvis Danmark og Tyskland, men særligt også ift. asiatiske lande. At beherske andre sprog end dansk åbner ofte døre i kulturmødet, det være sig over for såvel kunder og leverandører som kollegaer fra andre lande.”

Dennis Lillelund, HRD Consultant, MAN Diesel & Turbo Frederikshavn

 

”LAUNIS A/S er en familieejet virksomhed med hovedsæde i Ålbæk, men også med produktionsenheder i Skagen. Vor produktportefølje består af alskens fiskeprodukter; rejer, sild, rognprodukter, fiskepatéer, fiskefrikadeller samt røget fisk. En stor del af vor omsætning eksporteres, og engelsk, tysk og gerne fransk eller spansk, er sprog der skal beherskes, i fald man ønsker at arbejde i vor eksportafdeling.”

Ditte F. Nielsen, LAUNIS A/S

 

At være flersproget har så mange fordele: For det første vil du få mere ud af at rejse og møde andre kulturer. For det andet vil du kunne læse og forstå alle de referencer, du støder på dagligt til andre sprog end dansk. Sidst men ikke mindst vil du have langt flere jobmuligheder end dem, som ikke taler andet end dansk. 

I min gymnasietid rejse jeg til USA for at gå på high school et år. Der fik jeg en forkærlighed for sproget, som gjorde at jeg læste min universitetsuddannelse på engelsk. Alle mine rejser og møder med det engelske sprog siden har givet mig venner verden over, og i dag arbejder jeg i en stor dansk virksomhed som engelsk translatør ved siden af mit studie. Tænk sig, at intet af det var sket hvis ikke jeg kunne tale engelsk. 

Når du taler flere sprog end dansk får du mulighed for at se og møde verden udenfor Danmark. Du får muligheden for at se på dansk kultur med andre briller, hvilket er både sundt, sjovt og lærerigt at kunne.

Kristine Reinhold Jacobsen er student fra Frederikshavn Gymnasium årgang 2011.

Jeg studerer med folk fra hele verden og oplever derfor dagligt i kraft af mit studie, hvor vigtigt det er at kunne gøre sig forståelig og kommunikere på andet end sit modersmål.

Verden i dag er en globaliseret verden, hvor erhvervslivet i alle dets afskygninger handler, samarbejder og udvikler på kryds og tværs af kulturer og landegrænser.  Derfor tror jeg, at det er vigtigt at kunne kommunikere med hinanden, uanset hvilken branche man befinder sig i. 

Vi er ca. 5,5 millioner mennesker i Danmark ud af ca. 7,5 milliarder på verdensplan, sæt det op mod det faktum, at vi lever i en globaliseret verden -  så bliver det hurtigt tydeligt, hvor nødvendigt og fedt det er at kunne tale flere sprog. 

Ida Weilov, student 2011. Har siden studeret International Business Communication – Intercultural Marketing på CBS. 

Da jeg i en periode opholdt mig i Tyskland i forbindelse med mit arbejde, oplevede jeg, hvor vigtigt det er at kunne kommunikere gennem sprog, og ikke mindst det nationale sprog, der tales i det land, som man befinder sig i. Sprog er nemlig ikke bare sprog, det er også kultur. Det tyske sprog er mere formelt end det danske og jeg opdagede, at man til dels også kunne trække en parallel til den tyske mentalitet, som er lidt tilbageholdende og har en noget større formel distance, når det for eksempel kommer til autoriteter, hvilket jeg ikke er så sikker på, at jeg ville have opdaget, hvis jeg blot talte engelsk, da der er en mere afslappet tone i det engelske sprog sammenlignet med tysk.

Helt personligt skaber det også en fed følelse og en personlig sejr at kunne begå sig i verden ved at tale et andet sprog end sit modersmål. Det giver en ordentlig portion selvtillid og jo flere gange man kaster sig ud i det, jo mindre bliver frygten også for at lave fejl, for hvis man vender situationen om til, at man selv møder en person fra et andet land, som forsøger sig på dansk, så synes man jo også det er ret sejt gået, uanset hvor ukorrekt ordstillingen er ??????

Jeg har også erfaret, at jeg gennem sprog har fået mig et stort socialt netværk på tværs af landegrænser og verdensdele. Jeg har en del amerikanske venner, som jeg er taknemmelig for at have i mit liv, og det var aldrig sket, hvis jeg ikke kunne tale med dem på deres sprog. Sprogkundskaber er lig med muligheder! 

Ann-Katrine Kirk Christensen, student 2011, ansat hos Eimskip og Damco Denmark. 

Du skal vælge sprog fordi det er et incitament for at begå dig i din omverden. Det giver dig indblik i fremmede kulturer, og derved opnår du ikke kun sprogfærdigheder.
Det sparker døre ind til internationale virksomheder, som søger efter lige netop dig, der kan kommunikere på tværs af landegrænser pga. dine sproglige kompetencer.
Vi har valgt spansk på gymnasiet, netop fordi sproget er et af de hurtigst voksende, som rangerer som det 3. mest talte sprog på verdensplan – og det er bare mere fedt at tage til Spanien eller Sydamerika og tale sproget flydende i stedet for på gebrokkent engelsk. 

Camilla Vestergaard Olesen og Nana Ø. Andreasen, studenter 2017.