En unik uddannelse

Vi er glade for og stolte over at kunne udbyde Maritim Student STX. Det er kun i Frederikshavn, at du har mulighed for at kombinere en STX-uddannelse med en maritim overbygning inkl. et togt med Skoleskibet DANMARK.

En Maritim Student STX er lige så adgangsgivende som en almindelig STX. Det er fag og niveauer, der er afgørende for, hvilke videregående uddannelser du kan søge ind på, når du har afsluttet din ungdomsuddannelse.

Maritim Student STX varer et år mere end den almindelige STX, fordi du samtidig får en maritim uddannelse - herunder et togt med Skoleskibet DANMARK. Den maritime uddannelse foregår på Martec, hvor også skolehjemmet er placeret.

Mens den maritime del er den samme som på Maritim Student HF, er der forskel på den gymnasiale del på HF og STX, og det hænger bl.a. sammen med, at der på STX er flere fag på A-niveau, og uddannelsen giver derfor adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser (universitetet). Civilingeniør og læge er f.eks. på universitetsniveau, mens maskinmester og skibsfører er eksempler på mellemlange videregående uddannelser. 

Du kan også læse om Maritim Student STX i vores pjecer, men du kan også læse om fag og niveauer her.

Fag på STX

Et af de gymnasiale fag, der åbner dørene til mange af de de lange videregående uddannelser, er matematik A. Derfor har vi valgt, at Maritim Student, STX læses på en studieretning med matematik A og samfundsfag A.

Du vil få en studentereksamen med mindst fire fag på A-niveau, nemlig dansk, historie, matematik og samfundsfag
På linje med alle andre STX'ere skal du i grundforløbet have almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som også er eksamensfag på første år.

Udover engelsk B skal du have yderligere et sprog, der som udgangspunkt er tysk B*.
Du skal have tre naturvidenskabelige fag på C-niveau, hvoraf de to vil være fysik og kemi*. Ét af de tre naturvidenskabelige fag skal du senere i forløbet opgradere til B-niveau.

Du skal også have et kreativt fag på C-niveau, der som udgangspunkt vil være mediefag.*

Øvrige obligatoriske fag: religion C, oldtidskundskab C, idræt C.

Du vil også have mulighed for at vælge mellem en række valgfag, hvor du skal have 1) to fag på C-niveau eller 2) et fag på C-niveau og et fag du opgraderer fra C- til B-niveau.

Du kan hente en oversigt over fagene på de forskellige år her.

* Der kan blive mulighed for at vælge spansk/fransk (A) i stedet for tysk og der kan blive mulighed for at vælge billedkunst/musik i stedet for mediefag. Valgfriheden vil afhænge af antallet af elever på uddannelsen. Du skal dog som udgangspunkt regne med, at det er fagene tysk, fysik, kemi og mediefag, der indgår i din Maritim Student-uddannelse.

Har du spørgsmål?

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål til den gymnasiale del af Maritim Student, er du velkommen til at ringe til gymnasiet på 98 42 44 33 og spørge efter Jan Bjeldbak eller Lise Jørgensen. Du kan også skrive en mail jb(at)frhavn-gym.dk.

For flere informationer om den maritime del af uddannelsen og skolehjemmet, kan du besøge Martecs hjemmeside - klik her.

Vil du kigge i vores pjece om Maritim Student, findes den her.