Som elev i stx eller HF har man travlt! Der er undervisning, projekter, opgaver og lektier, der skal passes - og naturligvis skal der også være plads til en aktiv fritid med sport, fest og gode venner. En gang imellem kan man godt ønske sig nye udfordringer, eller også kan det hele pludselig virke overrumplende og uoverskueligt. Men så er der heldigvis hjælp at hente. På Frederikshavn Gymnasium har vi en række tilbud, som det er godt at være bevidst om. Vi vil nemlig gerne sikre, at du får lige præcis de tilbud, samt den støtte og hjælp i din uddannelse, som du har brug for.

I skoleårets løb arrangeres der lektiecafeer efter skoletid i en lang række fag. Cafeerne er et tilbud til dig, som har brug for faglig støtte og vejledning til at lave dine lektier eller skriftlige afleveringer, men også til dig, som gerne vil sidde i ro og mag og lave lektier, alene eller sammen med et par klassekammerater, samt med mulighed for at konsultere en lærer.

Som elev i gymnasiet har du, udover den skemalagte undervisning, et antal "elevtimer" som er målrettet skriftligt arbejde. I nogle tilfælde kan elevtiden anvendes derhjemme, i andre tilfælde kan du blive bedt om at bruge den på skolen, evt. sammen med nogle klassekammerater eller en lærer.

På Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus findes tilbud om særlige talenthold for at give ekstra udfordringer til dig, der har særlige evner indenfor bestemte fagområder, f.eks. naturvidenskab eller sprog. Talentundervisningen har til formål at højne elevernes faglige niveau i samspil med den daglige undervisning. Hvis du er interesseret i at høre mere om talentundervisning kan du spørge en af skolens vejledere eller uddannelsesleder Per Høberg. For nylig har der været talentprojekter indenfor emnerne "sprog og internationalisering", "politik og økonomi" samt "mediefag".

Du har også mulighed for at blive udtaget til at deltage i et af de mange talentprojekter, som Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus arrangerer i samarbejde med andre gymnasiale ungdomsuddannelser i Nordjylland, f.eks. Nordjyske Gymnasiers Talentakademi (med linjerne humaniora/sprog, samfund & business og naturvidenskab, sundhed og teknologi), sprogcamp o.lign.