Som elev på Frederikshavn Gymnasium & HF kommer du til at opleve andet og mere end gymnasiets bygninger på Kærvej i Frederikshavn. Åbenhed mod verden omkring os er en naturlig del af skolens faglige profil, og som elev vil du hurtigt opdage, at faglighed ikke kun foregår i klasselokalet.

I de enkelte fag kan der være indlagt mindre ekskursioner, d.v.s. kortere ture ud af huset. Det kan være feltstudier, museumsbesøg, forsøg i naturen, besøg på rådhuset, teaterbesøg eller forskellige andre aktiviteter, som indgår aktivt i et fagligt forløb.

Som elev i gymnasiet (stx) skal du i 2g på en studierejse med din klasse. Det er en tur, som typisk varer 5-7 dage, og som har et rejsemål, der er relevant for din studieretning eller et tværfagligt forløb i faget almen studieforberedelse (AT). Eksempler på studierejsemål i de senere år er Berlin, London, Rom, Bruxelles eller Salamanca. Studierejserne skal betragtes som omlagt undervisning, og selvom vi naturligvis skal have det sjovt på turene, så skal man huske, at man rejser som repræsentant for skolen, og at skolens regler for adfærd på studierejser skal overholdes.

Som HF-elev har du også mulighed for at komme på studierejse. Dine lærere vil typisk tilbyde klassen en studierejse i 2HF, hvorefter du sammen med dine klassekammerater kan beslutte, om I har lyst til at tage af sted. I både HF og stx er der en egenbetaling på max. 4000 kroner for en studierejse (2015-priser).

Ud over studierejserne i 2g / 2HF er der forskellige andre tilbud om studierejser. Visse naturvidenskabelige studieretninger har et projektsamarbejde (kaldet "Young Scientists") med et gymnasium i tyske Bremerhaven, hvortil der ofte arrangeres udvekslingsrejser. Nogle 3g-klasser eller 3g-valghold arrangerer en studieretningsrelevant rejse sammen med deres lærere, mens der på skolens internationale (supersproglige) studieretning er mulighed for flere studierejser.

Vi har også jævnligt elever, der i faglig sammenhæng besøger vores japanske partnerskole. 

Glæd dig til kulturelle og faglige oplevelser sammen med din kommende klasse på Frederikshavn Gymnasium & HF.