På Frederikshavn Gymnasium udbyder vi alsidige, varierede og fremfor alt spændende uddannelser, som henvender sig til dig, der efter tre år i gymnasiet eller 2 år på HF gerne vil tage en videregående uddannelse. Uanset om du vil være ingeniør, læge, pædagog, pilot, datamatiker, sygeplejerske, lærer, designer eller noget helt andet, så giver Frederikshavn Gymnasium dig muligheder for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine planer. STX og HF er begge ungdomsuddannelser, der åbner enormt mange døre for dig i fremtiden.

STX

I menuen til venstre kan du bl.a. læse mere specifikt om fordelene, udfordringerne og mulighederne på STX. Statistisk set fortsætter de fleste elever efter STX på en lang eller mellemlang videregående uddannelse, så det er ingen hemmelighed, at du som gymnasieelev skal have lyst til det teoretiske og boglige.

Husk også at du fra august 2020 har mulighed for at gå i en sportsklasse. Læs mere her

HF

I menuen kan du også vælge at læse mere om HF, som står for "højere forberedelseseksamen". En HF eksamen tager 2 år, og åbner ligeledes mange døre mod videregående uddannelser. Statistisk set fortsætter de fleste elever efter HF med en mellemlang eller kort videregående uddannelse (f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske eller politibetjent). HF er også en boglig, teoretisk uddannelse.

Maritim Student

I Frederikshavn har vi, udover det almindelige HF, også en helt særlig HF-uddannelse, som hedder Maritim Student. Denne uddannelse varer 3 år og åbner for en lang række karrieremuligheder i "det blå Danmark". Den kan du naturligvis også læse mere om her på siden.

Se evt. en kort film om uddannelsen her.

Der er mange muligheder for uddannelse allerede efter 9. eller 10. klasse. En af dem kunne være at begynde i gymnasiet og tage en studentereksamen (STX).

På STX får du en bred viden om en masse forskellige ting, og du lærer at undersøge ting og samle ny viden ind. Man kan ikke lære alting udenad. Derfor er det også vigtigt at lære, hvordan man hurtigt finder rundt i nyt stof. Undervisningen på Frederikshavn Gymnasium er derfor både almendannende, problemorienteret og studieforberedende.

Med en STX-eksamen i bagagen har du et solidt fundament for dit videre liv og din karriere. Du sammensætter selv din uddannelse med dit valg af studieretning, og her kan du vælge en meget naturvidenskabelig, en samfundsfaglig, en musisk eller en sproglig retning. STX er den ungdomsuddannelse, der åbner dørene til fest videregående uddannelser efter endt studentereksamen.

UDDANNELSENS FAG

En studentereksamen i gymnasiet (STX) varer 3 år. De første tre måneder er fælles for alle og kaldes for grundforløbet. Mange af de fag, du får, kender du i forvejen. Det kan fx være dansk, engelsk, idræt, matematik og samfundsfag. Men du vil også få undervisning i nye fag. Du skal have et fag, der hedder "almen sprogforståelse" såvel som "naturvidenskabeligt grundforløb". 

Efter de første tre måneder er du selv med til at bestemme, hvilke fag, der skal fylde mest i resten af din gymnasietid. Dette afhænger helt af, hvilken studieretning, du endeligt beslutter dig for.

Når du vælger studieretning, vælger du 2-3 fag, som du særligt har lyst til at arbejde med. Det kan fx være matematik, fysik og kemi eller måske engelsk, tysk og spansk. Der er mange flere muligheder, hvilket du kan læse meget mere om her på siden under "studieretninger".

Der er krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. Men alt det får du mere at vide om i 8. og 9. klasse. Du kan også læse mere her. 

 

UNDERVISNINGEN

Du kommer til at arbejde på flere forskellige måder i gymnasiet. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men du vil også skulle arbejde sammen med andre om et emne, både inden for de enkelte fag og på tværs af fagene.

Der er en del skriftlige opgaver i STX-forløbet, og du skal regne med at skulle læse lektier til hver dag.

Der er mødepligt til undervisningen, lige som der er pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Det forventes også, at du deltager aktivt i undervisningen.

Har du brug for hjælp af en slags, kan du få rådgivning og vejledning på skolen. På Frederikshavn Gymnasium har vi et korps af dygtige studievejledere, som altid er klar til at hjælpe dig. Der bliver også arrangeret forskellige faglige tilbud, som du kan benytte dig af, f.eks. lektiecafeer, hvor du kan få hjælp til lektier og skriftlige afleveringer af dine kammerater og lærere.

LÆS MERE

Læs mere om studentereksamen, optagelse, økonomi (SU), 4-årígt forløb og meget mere på uddannelsesguiden:

www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/studentereksamen_stx.aspx

HF er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig en ny viden inden for flere fagområder. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene. Du kan starte på HF efter 10. klasse eller direkte efter 9. klasse.

Undervisningen kan foregå både som klasseundervisning, som gruppearbejde, projektarbejde eller praktikforløb.

På uddannelsens sidste år skal du aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave (SSO).

På Frederikshavn Gymnasium er der også mulighed for, at HF-klasserne kan komme på studieture. Endvidere har vi vores helt særlige Maritim Student, som du kan læse meget mere om andetsteds her på vores hjemmeside.

På skolen får du tilbudt rådgivning og vejledning, mens du går på skolen. Du får også mulighed for at komme i praktik i forbindelse med dine projektforløb. Praktikken vil være afstemt med de fag, du har valgt i din fagpakke.

Gennemsnitsalderen i en HF-klasse er som regel lidt højere end i en stx-klasse.

LÆS MERE

Læs meget mere om HF generelt, herunder optagelse, økonomi (SU), uddannelsesforløbet, fagene m.v. på Uddannelsesguiden:

www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/hoejere_forberedelseseksamen_hf.aspx