Når du starter som elev på Frederikshavn Gymnasium bliver du bombarderet med nye indtryk: Nye fag, nye klassekammerater, nye lærere, nye omgivelser o.s.v. Det er meget vigtigt, at du falder godt til i din klasse, og at du hurtigt lærer dine nye kammerater at kende på en god måde. Derfor har vi tradition for at sende alle de nye klasser på hyttetur.

I øjeblikket er det sådan, at HF klasserne tager på hyttetur (klassevis) i august, mens stx-klasserne sammen tager på én stor boot camp i august/september og på hyttetur med studieretningsklassen i november.

En hyttetur er en rigtig god introduktion til den nye skole og den klasse, som skal danne rammen om din første tid på skolen. Turene foregår i hytter rundt om i Frederikshavn Kommune, og nogle af klassens lærere deltager i turen. Man overnatter en enkelt nat i hytten, og turene har både et fagligt og et socialt formål. 

Der er en mindre egenbetaling pr. elev til hytteturene.

Glæd dig til at lære dine lærere og dine nye klassekammerater at kende i uformelle rammer på en hyttetur, hvor grundlaget for en god uddannelse på Frederikshavn Gymnasium skal skabes.

Ud over hytteturene kan du glæde dig til forskellige andre intro-arrangementer i din første tid på skolen. Det kan du i hele sommerperioden læse meget mere om på forsiden af vores hjemmeside, hvor du finder menypunktet "Skolestart"