På Frederikshavn Gymnasium & HF er det fysiske miljø for lærere og elever meget vigtigt. Ud over de klasselokaler, hvor undervisningen foregår, er det meget vigtigt, at der på skolen er et miljø, hvor man kan slappe af, fordybe sig eller lave gruppe- og projektarbejde.

Alle skolens lokaler er udstyret med et godt ventilationssystem, ligesom der er installeret et solafskærmningssystem ved vinduerne, således at man som elev ikke kommer til at sidde i bagende sol, når man skal koncentrere sig i undervisningen. Skolen har også nyrenoverede faciliteter til eksempelvis fysik, musik og idræt, herunder et fitnessrum.

Rundt omkring på skolen findes nogle store åbne og lyse rum, som vi kalder for nicher. I disse nicher er der er borde i forskellig højde, som lækre sofaområder til gruppearbejde m.v. En del arbejde i undervisningen flyttes fra lokalerne ud i nicherne, hvor der er plads til faglig fordybelse. Nicherne har gennemgået total renovering i 2012 - Nye møbler og borde indbyder nu i høj grad til et godt arbejdsklima.

Når der er større arrangementer på skolen, hvor flere klasser skal deltage samtidigt, anvendes enten skolens store festsal, idrætshallen eller konferencelokalet. Vi prøver hele tiden at optimere de fysiske rammer på skolen, således at de bedst muligt understøtter det faglige og pædagogiske miljø.