Hvad er et elevråd?:

Elevrådet er et råd for eleverne. Det er en organisation der findes på alle skoler, og som skal sørge for, at eleverne på skolen får medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet.

Formand for elevrådet på Frederikshavn Gymnasium & HF er Nikolaj Mølgaard Pedersen fra 3k (skoleåret 2018/19)

Næstformand: Daniel Kirmayer Jensen (3d)
Kasserer: Maise Kristiansen (2s)

Hvem kan komme med i elevrådet:

ALLE som har lyst til at være med i elevrådet, kan komme med i elevrådet - Der er ingen "max" grænse for klasserne.

Det eneste, som det kræver for at du kan komme med i elevrådet, er:

- Du har gå-på-mod

- Du har lyst til at bidrage med noget til skolen og dine studiekammerater

- Du har din klasses accept (hver klasse vælger 1-2 repræsentanter)

 

Hvornår holder elevrådet møde?:

Det er forskelligt, hvornår elevrådet holder møde. Det kommer an på hvor mange pressende sager der er, og hvornår formanden for elevrådet har tid.

Sommetider, vil der blive indkaldt til elevrådsmøde i spisefrikvarteret (11.40-12.00), somme tider i studietimen (Torsdage i 3. lektion) og somme tider vil mødet blive holdt uden for skoletid (eksempelvis 14.35)

Der vil sandsynligvis også en sjælden gang imellem blive afholdt møder om aftenen alt efter hvor presserende det er.

 

Hvad beskæftiger elevrådet sig med?

- Deltager i diskution ang. mad i kantinen

- Deltager i DGS (Når Frhavn gym har været tilmeldt), så DGS er så demonkratisk som muligt

- Deltager i bestyrelsesmøder

- Sørger for, at eleverne også har indflydelse, i tilfælde af uoverensstemmelser blandt lærere og elever

 og meget, meget mere...

 

Elevrådsdagen:

Elevrådsdagen er en dag, hvor elevrådet har 2 elevtimer til at præsentere sig, og fortælle, hvad de står for.

Det er også her, der tages stilling til, hvor vidt eleverne skal være med i DGS(Danske gymnasieelevers sammenslutning) eller ej.