Studieretningsprojektet skrives i 3g. Eleverne skal som udgangspunkt vælge to fag til deres SRP. Der skal indgå et studieretningsfag og et fag, som eleven har på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge disse krav (=et studieretningsfag på A-niveau) kan eleven frit vælge det andet fag, uanset niveau. I særlige tilfælde kan eleven, efter aftale med vejleder(e) skrive SRP i kun ét fag. Det skal i så fald være et fag på A-niveau.

På denne side finder du diverse dokumenter og oplysninger vedr. SRP.


Elevvejledning til SRP (2021)

Skema til valg af fag og emne (elever)

Skema til elevens problemformulering


Litteraturlistegenerator

Link til læreplanen (samt vejledningen til læreplanen) for SRP

Link til eksamensbekendtgørelsen

 

Eksempler på problem- og opgaveformuleringer til SRP