Fagligheden i hverdagen har mange ansigter, og udviklingen af et godt fagligt miljø på skolen kræver aktiv deltagelse fra både lærere og elever. På Frederikshavn Gymnasium ønsker vi et fagligt miljø, hvor den enkelte elev er i centrum, hvor der er varierede og spændende tilbud og hvor der er åbenhed og plads til forskellighed - kort sagt, et fagligt miljø, som DU får lyst til at blive en del af.

På disse sider kan du læse lidt om nogle af de elementer, som til sammen danner et stærkt fagligt miljø. Du kan læse om vores brug af computere og IT i undervisningssammenhæng, om det fysiske undervisningsmiljø, om mulighederne for at gøre brug af studievejledning, lektiecafé eller talentundervisning, om faglighed uden for skolens bygninger, f.eks. på studierejser, samt om de mange tværfaglige undervisningsformer på vores skole.