Sport og uddannelse på STX

Er du seriøs med din sport, og ønsker du at blive bedre, har du mulighed for at morgentræne i og udenfor skoletiden. Morgentræningen foregår med både dine klassekammerater og elever fra de andre ungdomsuddannelser.

Læs mere her i vores flyer eller læs mere nederst på denne side

Har du spørgsmål, så kontakt uddannelsesleder Jan Bjeldbak på telefon 98 42 44 33 eller mail jb@frhavn-gym.dk

I forbindelse med ansøgningen på optagelse.dk bedes du skrive "Sportsakademiet" i kommentarfeltet. Når du har søgt ind på STX, bedes du desuden kontakte Lise Jørgensen på 98 42 44 33 eller lj@frhavn-gym.dk 

Frem mod skoleåret 2020 udsendte vi en pressemeddelelse som du kan læse her 

Muligheder på HF

Hvis du hellere vil på HF, bør du tjekke mulighederne for sport på Maritim Student, hvor du to gange om ugen har mulighed for enten sport eller arbejde i skoletiden.

Læs vores flyer her.

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, så kontakt uddannelsesleder Jan Bjeldbak på telefon 98 42 44 33 eller mail jb@frhavn-gym.dk

 

Hvorfor blive elev på Sportsakademiet på Frederikshavn Gymnasium?

Særlig klasse med idrætsudøvere: Du får mulighed for at komme i klasse med andre idrætselever, som også går op i deres idræt – nogle på højt plan. Derfor vil dine klassekammerater have forståelse for dig og dine prioriteter, når du fx vælger træning over byturen. Du vil møde et klassesammenhold med opbakning til og interesse for din idræt.

Morgentræning i skemaet: Du får fast morgentræning i dit skoleskema, hvor du efter aftale kan træne i din klub, på egen hånd, med Frederikshavn Kommunes Sportsklasser eller du kan bruge gymnasiets faciliteter.

Skolehjem: Flytter du til byen, har du mulighed for at bo på et skolehjem, hvor der er styr på kost, tøjvask, lektier mv. Som på en efterskole foregår der en række aktiviteter om eftermiddagen og aftenen, og her bor andre unge fra Frederikshavn Gymnasium. På skolehjemmet er alkohol ikke tilladt.

Lektiehjælp: Har du været fraværende i nogle timer på grund af f.eks. træningslejre og stævner, har du mulighed for at få hjælp til nogle af de lektier, du ikke fik lavet eller ikke helt forstod. Vi har lektiecafé hver uge i både naturvidenskabelige og humanistiske fag.

Fleksibilitet: Du vil møde fleksibilitet fra skolen og dine lærere i forhold til den daglige undervisning, lektier og afleveringer, hvis du laver aftaler om dine behov. Du har også mulighed for at flytte større projekter og muligvis eksamener, hvis du tager kontakt til skolens administration.

Samarbejde med hjem og klub: Du kommer i trygge hænder hos en sportslig koordinator, der i samarbejde med Frederikshavn Gymnasium og i dialog med dit hjem og din klub vil forsøge at hjælpe dig bedst muligt.

Gode faciliteter: Du kommer på et gymnasium med byens bedste idrætsfaciliteter, blandt andet eget styrketræningsrum og udendørs crossfit, som du kan bruge både i og uden for undervisningen.

Testcenter: Som en af de få uddannelsesinstitutioner i Nordjylland har du på Frederikshavn Gymnasium mulighed for at få udført de sportslige tests, der hjælper dig videre til det næste niveau.

Stærkt og alsidigt idrætsmiljø: Du kommer ind i kommunens bedste idrætsmiljø, hvor mange forskellige idrætsgrene er repræsenteret – der er også plads til din.

Vejledning: Du får mulighed for ekstra vejledning og støtte hos din studievejleder og en uddannelsesleder, som følger dig tæt i din studietid. Du bliver uddannet i at tackle de udfordringer, der kan være ved at gå op i både idræt og uddannelse og skulle jonglere med mange bolde. Du får mulighed for at høre foredrag med unge atleter, der selv har prøvet udfordringerne på egen krop.

Motiveret medspiller: Du kommer på et gymnasium, der er motiveret for at hjælpe dig med at opnå de bedste resultater i uddannelse og sport. På linje med den sportslige koordinator er vores udpegede idrætslærere klar med solid sparring og gode råd.

 

Studieretning: Samfundsfag A og engelsk A

Obligatoriske fag

Der er en række obligatoriske fag, som alle gymnasieelever skal have på et vist niveau. Fagene sikrer, at stx-uddannelsen er alment dannende og lever op til ministeriets krav til fag og niveauer. Derudover skal du vælge et 2. fremmedsprog og et kunstnerisk fag. De obligatoriske fag er:

A-niveau:       Engelsk, samfundsfag, dansk, historie, evt. fransk eller spansk*

B-niveau:       matematik, evt. tysk*

C-niveau:       fysik, idræt, oldtidskundskab, religion, et af fagene billedkunst/mediefag/musik, to af fagene biologi/kemi/naturgeografi

* du kan vælge fransk, spansk eller tysk som 2. fremmedsprog

Valgfag

I 2.g og 3.g kan du vælge imellem en række valgfag. Du vil få uddybende og personlig vejledning om fagene og dine muligheder i løbet af dit første år, hvor vi blandt andet afholder valgfagsorientering. Du behøver altså ikke tage stilling til dine valgfag, inden du vælger studieretning. Valgfagene for denne studieretning ser sådan ud:

A-niveau:       Der er flere muligheder for femte A-niveau. Tag en snak med din studievejleder.

B-niveau:       Idræt, et af fagene biologi/fysik/kemi/naturgeografi, religion

C-niveau:       Et af fagene erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, psykologi*

* eller en opgradering af et af dine C-niveaufag

Lidt om samfundsfag

I samfundsfag A beskæftiger vi os med det, der foregår i Danmark og i verden lige nu. På A-niveau er den internationale dimension stærk, hvilket bl.a. indebærer, at internationale aktører som FN og spørgsmål om konflikt, sikkerhed og udvikling er i fokus. Hvordan skal Danmark f.eks. forholde sig til Ruslands ageren i Østeuropa?

Eleverne arbejder også med forholdet mellem mennesker, og hvilken indvirkning f.eks. sociale medier har for dig som ung. Der arbejdes med, hvordan vores samfund er bygget op, og hvordan det kan ændres via Folketinget, politiske partier eller EU! Samfundsfag giver dig viden om, hvordan der skabes jobs og diskuterer, hvordan vi skal fordele penge og værdier i vores samfund.

Lidt om engelsk

I engelsk A arbejder eleverne systematisk og kreativt med nye medier, læser traditionel skøn-og faglitteratur, arbejder med sproget som mundtligt og skriftligt udtryksmiddel og studerer kulturelle og samfundsmæssige forhold i de engelsktalende dele af verden Eleverne tilegner sig ny viden og træner deres kommunikative færdigheder ved at gengive og forklare denne viden med egne ord. Eleverne lærer også at bearbejde og anvende deres engelskfaglige viden i relevante faglige sammenhænge, således at de selvstændigt kan tage stilling til faglige emner og problematikker. Engelsk A danner basis for både individuel fordybelse, samarbejde i grupper og diskussioner eller præsentationer i større forsamlinger.

Samarbejde mellem studieretningsfagene

Engelskfagets bredde og globale forankring betyder, at det er oplagt som samarbejdsfag med samfundsfag, og der kan arbejdes sammen om mange emner. Hvordan er landenes velfærdssystemer bygget op? Er Danmark afhængig af USA’s beskyttelse, og hvad kommer Brexit til at betyde for dansk økonomi. Vi kan også tage på studietur sammen. Fagenes forskellige metoder – f.eks. tekstanalyser og statistik – spiller fint sammen og kan afsløre nye sammenhænge eller problemstillinger.

Efter gymnasiet

Studieretningen med samfundsfag A/engelsk A er for dig, der er orienteret mod det internationale og gerne vil uddanne dig inden for f.eks. kommunikation, medier, jura, administration, økonomi og markedsføring. Dette er jobs, hvor det er væsentligt at have et solidt indblik i, hvordan vores samfund fungerer og at kunne kommunikere med andre mennesker på fremmedsprog.

På Uddannelsesguidens Adgangskort kan du se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver dig direkte adgang til på baggrund af dine fag og niveauer. Vi har forsøgt at udfylde skemaet, så du kan danne dig et overblik – klik her

På linket til prøvekortet har vi som andet fremmedsprog valgt “tysk fortsætter B”. Hvis du vælger et andet fremmedsprog end tysk, skal du selv justere kortet. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte vores vejledning eller administration, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde ud af, om studieretningen giver dig adgang til drømmestudiet.