Når du starter i gymnasiet (stx) begynder du med et grundforløb på ca. 3 måneder. Her får du lov til at "snuse" til den nye skole, møde dine nye kammerater, begynde en række faglige forløb og høre om de forskellige studieretningsfag. Efter et par måneder skal du nemlig tage stilling til, hvilken studieretning, du ønsker for din uddannelse. En studieretning består af 2-3 profilfag, som åbner gode muligheder for fagligt samarbejde, og derudover af en række obligatoriske fag. Studieretningsvalget er derfor typisk et valg efter interesser og fremtidsplaner. 

På Frederikshavn Gymnasium udbyder vi hvert eneste år en bred vifte af studieretninger, som kan samles i nogle hovedkategorier. Vi har flere forskellige naturvidenskabelige studieretninger med vægt på fag som matematik, fysik, geovidenskab, biologi, bioteknologi og/eller kemi. Vi har samfundsvidenskabelige studieretninger med vægt på samfundsfag i kombination med engelsk eller matematik. Endelig har vi sproglige studieretninger, hvor du har engelsk og yderligere mindst én sprog på A-niveau (spansk, tysk eller fransk), samt en musisk studieretning. 

Fælles for alle studieretningerne er, at de åbner døre til en lang række korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Faktisk er stx den ungdomsuddannelse, der åbner flest døre i din fremtid. Vær dog opmærksom på, at du til visse lange videregående uddannelser skal have bestemte fag på bestemte niveauer. Hvis du allerede nu ved, hvilken uddannelse du ønsker, så tal med din UU-vejleder, så du sikrer dig, at du fra starten vælger den rigtige ungdomsuddannelse.

Ud over studieretning skal du også vælge et "andet fremmedsprog" (tysk, spansk eller fransk) ud over engelsk og et kunstnerisk fag (billedkunst, mediefag eller musik).

På Frederikshavn Gymnasium udbyder vi i år masser af spændende studieretninger. LÆS MEGET MERE om udbuddet af studieretninger her

På HF, som er en 2-årig uddannelse*, har du en række obligatoriske fag det første år. Det er fag som f.eks. dansk, engelsk, matematik, naturvidenskabelig fagpakke og kultur- og samfundspakken. På andet år kan du vælge mellem et antal forskellige fagpakker, der målretter dig til forskellige korte- og mellemlange uddannelser. Med en udvidet fagpakke vil du også have adgang til en række lange videregående uddannelser.

På disse sider kan du læse meget mere om de forskellige studieretninger i det almene gymnasium (stx); du kan også læse om HF, samt blive klogere på, hvad forskellen er på gymnasiet og HF. Brug siderne til at træffe det rigtige valg for din fremtidige ungdomsuddannelse. Få mere information om HF her.

* Vores særlige Maritim Student, som udbydes i samarbejde med MARTEC, er dog 3-årig. Læs om Maritim Student her.