UNI-login giver dig adgang til forskellige online læringsressourcer, f.eks. infomedia og faktalink (adgang via skolebaser.dk). 

UNI-login skal også bruges til skriftlig eksamen, hvor du skal aflevere digitalt i netprøver.dk

Alle elever får udleveret uni-login, når de starter i 1g/1hf. Hvis du mister dit uni-login skal du henvende dig på skolens kontor.