STX starter med et grundforløb på 3 måneder. Efter et par måneder skal du tage stilling til, hvilken studieretning, du ønsker. Det er vigtigt, at du vælger ud fra dine interesser og fremtidsplaner, således at du får sammensat det STX-forløb, der passer bedst til dig. 

Når du starter i STX i august måned placeres du i en midlertidig klasse. Sammen med din midlertidige klasse har du en række obligatoriske fag, og du får lov at smage på en række forskellige studieretningsfag. Fokus vil være på at få en GOD start på dit gymnasieforløb, og derfor vil der også være tilrettelagt forskellige sociale aktiviteter for jer.

Efter grundforløbets afslutning (november) dannes der nye klasser, som er baseret på studieretningsvalg. De klassekammerater, som du får i resten af dit stx-forløb, har således samme faglige interesser som dig selv.

Igen i år har du mulighed for at gå på Sportsakademiet med planlagt morgentræning. Læs evt mere her

På disse sider kan du læse meget mere om, hvad en studieretning er for noget, samt hvilke studieretninger, du kan vælge imellem på Frederikshavn Gymnasium. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte skolens kontor eller én af vores studievejledere med spørgsmål af enhver art.

Klik her for at finde en praktisk oversigt over studieretningerne for skoleåret 2020-21.

Hvis du mangler hjælp til at overskue, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med de forskellige studieretninger og valgfag, så er der hjælp at hente i Adgangskortet

God fornøjelse med valget - vi glæder os til at se dig til tre spændende og lærerige år.

Hvad er en studieretning?

Når du er kommet godt i gang med dit grundforløb på stx skal du tage endeligt stilling til, hvilken studieretning du ønsker at gå på. Her på hjemmesiden, samt i vores studieretningsbrochure, kan du få indtryk af, hvad du kan vælge, og hvad det kan føre til.

Du skal selvfølgelig vælge en studieretning, der passer til dine interesser, men det er også en god idé at have dine fremtidsdrømme om videre uddannelse og job med i overvejelserne.

Frederikshavn Gymnasium udbyder et stort antal studieretninger, som inddeles i forskellige hovedretninger: Sproglig, naturvidenskabelig, kunstnerisk/musisk og samfundsfaglig.

En studieretning indeholder to hovedfag med mulighed for at tilknytte et tredje fag. Studieretningsfagene angiver den hovedretning, du ønsker, studierne skal tage. Ligegyldig hvilken studieretning du vælger på gymnasiet, så er der en lang række obligatoriske fag, som er ens for alle.

Uanset hvilken studieretning du vælger, så vil du med en stx-uddannelse få et eksamensbevis, der åbner enormt mange døre for dig.


Studieretninger på gymnasiet

Frederikshavn Gymnasium udbyder i år en lang række spændende studieretninger.

Vores aktuelle udbud af studieretninger:

Naturvidenskab
1) Matematik A - Fysik B - Kemi B
2) Bioteknologi A - Matematik A
3) Biologi A - Kemi B

Sprog
4) Engelsk A - Fransk/Tysk/Spansk A - Latin C

Samfundsvidenskab
5) Samfundsfag A - Engelsk A
6) Samfundsfag A - Matematik A


Musikalsk
7) Musik A - Engelsk A

Hvad giver de forskellige studieretninger adgang til?

Adgangskortet er et hurtigt og let værktøj, hvor du kan se, hvilke uddannelser du får adgang til med en bestemt studieretning.

Gå til ADGANGSKORTET

Du skal være opmærksom på, at der skal vælges flere fag, end dem du ser, når linket åbnes. Du kan selv prøve at sætte forskellige studieretnings- og/eller valgfag på, for at se hvilke muligheder, det giver.

 

Ønsker du en sproglig studentereksamen, skal du vælge en studieretning med sproglige studieretningsfag.

For hvert nyt sprog du lærer, får du mere indsigt i verden, og du gør dig selv fri og uafhængig af andres oversættelser og tolkninger. Sprog er snævert forbundet med kulturelle vaner, og ligesom disse har en historie, har sprog det også.

Når du studerer og lærer sprog, vil du derfor også komme til at studere de kulturer og den historie, som sprogene har. Du vil opdage, at de europæiske sprog, som der undervises i på Frederikshavn Gymnasium, er fælles om mange ting, men du vil også opdage iøjnefaldende forskelle: Der er et stort fælles ordforråd, mange grammatiske fællestræk, fælles litterære genrer, men tit forskellige tankemønstre, forskellig tidsopfattelse og forskellig værdiopfattelse. Godt kendskab til flere sprog end modersmålet er vigtigt for stort set alle videregående uddannelser i en international verden.

De sproglige studieretninger giver dig en god baggrund for videregående uddannelser, der benytter sig af solide sprogkundskaber, f.eks. som lærer, korrespondent, konsulentarbejde, tolk, oversætter eller lignende. Mange elever med en sproglig studentereksamen tager en videregående uddannelse på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsstudier. En sådan uddannelse kan sagtens ende med en karriere i det private erhvervsliv, hvor ganske mange virksomheder efterspørger medarbejdere med solide sprogkompetencer.  

Naturvidenskabelige studieretninger

Er du mere til naturvidenskab, kan du vælge blandt flere studieretninger med fokus på et eller flere af fagene matematik, fysik, kemi, geovidenskab, bioteknologi eller biologi. Dette skal du vælge, hvis du ønsker et solidt fundament for en videregående, naturvidenskabelig uddannelse. Et sådant fundament kan du få på disse studieretning, hvor IT er centralt i alle fag, og fagene er vinklet, så de kan bruges til at forstå verden omkring os.

Når du tænker på, hvad det kunne være sjovt at arbejde med i fremtiden, er det måske uddannelser som ingeniør, fysiker eller kemiker, landindspektør, samt sundhedsuddannelser som læge og farmaceut, du kommer i tanke om. Men retningen udgør også et godt afsæt til mange andre lange- og mellemlange uddannelser indenfor teknik, naturvidenskab og sundhed.

På denne studieretning får du mulighed for at dyrke dine musiske interesser. Det giver en god afveksling fra de traditionelt mere boglige fag. Du lærer både at analysere kulturprodukter og sætte dem ind i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng - samt bruge dine kreative evner til selv at producere musik eller lignende.

Som kreativ og kunstnerisk elev er du i høj grad med til at præge det sociale og kulturelle miljø på skolen med koncerter, caféer, musicals og andre underholdende indslag.

Måske drømmer du om i fremtiden at læse et fag inden for det humanistiske, matematiske, journalistiske, sproglige eller musiske områder - det understøtter denne studieretning, og den kvalificerer dig i det hele taget til en lang række uddannelser, som stiller krav til fremmedsprog og matematisk kendskab. På Frederikshavn Gymnasium er vores studieretning "musik" koblet til engelsk på A-niveau, samt matematik som det tredje fag i studieretningen.

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Endelig tilbyder Frederikshavn Gymnasium to studieretninger indenfor det samfundsfaglige område. Disse studieretninger er for dig, der interesserer dig for det samfund, der omgiver dig. I studieretningerne vil du blandt andet komme til at arbejde med politik, den demokratiske debat, økonomi og samspillet mellem det danske samfund og det internationale.

Hvis du er nysgerrig på verden og samfundet uden for skolen, så er denne studieretning oplagt for dig. I denne studieretning, der beskæftiger sig med det omgivne samfund, lægges der vægt på samarbejde med bl.a. virksomheder, organisationer og forskere i form af besøg uden for skolen og besøg af disse på skolen.

Vi udbyder i øjeblikket en samfundsvidenskabelig studieretning med samfundsfag på A-niveau i kombination med engelsk, samt en mere sproglig studieretning med engelsk og tysk på A-niveau, samt samfundsfag på (mindst) B-niveau.

Efter gymnasiet drømmer du eventuelt om en tilværelse som journalist, økonom, jurist, socialrådgiver og inden for det naturvidenskabelige område kan du ved at målrette dine valgfag få direkte adgang til blandt andet ingeniørstudiet.

Valgfag

Når du har valgt en studieretning, skal du muligvis også vælge valgfag. Her er det lidt forskelligt fra studieretning til studieretning hvilke muligheder, du har. Det skyldes, at der er visse krav fra undervisningsministeriet til fagsammensætningen i din uddannelse: Den skal i nogen grad være bred og alsidig. Tjek studieretningsbrochuren for yderligere information. Når du starter i gymnasiet får du også grundig orientering om valgfag.