Dansk/historie opgaven er den første større skriftlige opgave, som skal skrives i stx-forløbet. På Frederikshavn Gymnasium skrives opgaven i 2. semester (foråret) i 1g. Der gives en karakter for opgaven, som tæller med i årskarakteren i dansk og/eller historie.

Opgaven er individuel

Alle krav vedr. opgaven kan ses i læreplanerne for fagenes dansk og historie, samt i ministeriets vejledninger til disse. KLIK HER.

Tidsplan for DHO forløbet (2020)

Formalia til dansk-/historieopgaven

Forslag til retteark (til lærere)